Přijaté děti podle registračního čísla:

MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA

Nejaka ulice 2589/12

PRAHA , HOSTIVAŘ, 102 00

Ředitelka mateřské školy Nejaka ulice 2589/12, Praha 10 rozhodla v souladu s ustanovením   § 34, odst. 3-6 a § 165 odst. 2, písm. b) Školského zákona č.561/2004 Sb. ve věci žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

 

Přijaté děti podle registračního čísla:

122                055                  013                  059             057

108                056                  011                  071             116

002                121                  101                  019             005

076                103                  050                  115             112

119                009                  096                  063             099

080                069                  003                  092             046

106                020                  004                  105             007

025

 

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte na informační schůzce 10. 6. 2020 v 16.30 hod., která se uskuteční  na školní zahradě.

Žádám vás, přijďte bez dětí a pouze jeden zástupce. Prosím vás o dodržení aktuálních bezpečnostních opatření. Schůzky se smějí zúčastnit osoby, které nemají příznaky Covid 19, nemají nařízenou karanténu a v posledních 14 dnech se ani s takovými osobami nesetkali.

Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně do vlastních rukou.