Elektronický předzápis dětí

Dne 6. 4. 2020 začíná elektronický před zápis dětí.

 

Od 6. 4. do 9. 4. 2020 vyplňte elektronický formulář Odkaz k on-line zápisu https://forms.gle/geybrbqagPv8hgUA9

 

Poté vám přijde automatická odpověď. Asi do 14 dní el. registrace dostanete mail s formuláři k zápisu a nabídku rezervace času k zápisu.

 

Na webových stránkách bude ke stažení Evidenční list, ten vytiskněte oboustranně na jeden list papíru, vyplňte a nechte potvrdit od lékaře (ne potvrzení na samostatném listu!). 

Pro ty, kteří nemají možnost vyplnit formulář online (žádost o přijetí), jsou žádosti v papírové podobě připravené  v budově MŠ 7.4. a 16.4.2020 v čase 9-12.

 
Formuláře ke stažení:

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

PŘIDĚLENÍ REG. ČÍSLA A SOUHLASY